Boerenbond neemt de beurs Agridagen over

De Provinciale Vereniging van Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders Antwerpen vzw was decennialang de organisator van de Pluimveebeurs in Geel. Enkele edities geleden werd deze beurs inhoudelijk verruimd naar melkvee en varkenshouderij, waarbij de naam werd omgedoopt tot Agridagen.

Het bestuur van de Agridagen heeft evenwel geoordeeld dat er een verbreding nodig was om dit evenement ook in de toekomst verder te laten groeien en evolueren. Daarom werd een denkoefening opgezet met mogelijke partners en betrokkenen om na te gaan op welke manier en onder welke structuur de beurs in de toekomst het best wordt verdergezet.

Met instemming van het bestuur en andere betrokkenen werd overeengekomen dat de organisatie van Agridagen overgenomen word door Boerenbond, en dit vanaf de editie 2016.

Boerenbond heeft zich geëngageerd om het concept van Agridagen verder uit te bouwen en de samenwerking met de huidige partners maximaal verder te zetten. De naam Agridagen blijft behouden. 

Contact